Algemene vooraarden Alpen-Chalets

Op de reisovereenkomst die tot stand komt als u reserveert, zijn de voorwaarden van de garantieregeling van de Stichting Garantiefonds Reisgelden mede van toepassing. Euroholidays is aangesloten bij de SGR. Alle door ons gepubliceerde reizen, met uitzondering van los luchtvervoer (vluchten, hetzij lijndienst hetzij charter, waarbij geen accommodatie wordt aangeboden) vallen daarom onder de garantie van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Zie ook www.sgr.nl

Onze "kleine lettertjes"

Vrijblijvend aanbod
Voor alle verblijfsmogelijkheden op deze website geldt, dat er sprake is van een vrijblijvend aanbod dat door ons kan worden herroepen, bijvoorbeeld als de reis en/of de accommodatie is volgeboekt.

Wijzigingen aanpassingen beschrijvingen / Disclaimer

* Wijzigingen/aanpassingen. Eventuele wijzigingen in tot dan toe bij ons bekende informatie worden zodra ze ons bekend zijn gepubliceerd op deze website. Met het verschijnen van zo'n wijziging zijn de gegevens uit eerdere publicaties vervallen. Let op de update-data!

* Disclaimer. We hebben de gegevens op deze website zo zorgvuldig mogelijk samengesteld en doen ons uiterste best om deze aan de actualiteit aan te passen. Eventuele fouten in gegevens of door derden opgegeven onjuiste informatie, veranderingen waarvan wij niet op de hoogte zijn gebracht, dan wel typefouten in prijstabellen, binden ons echter niet.

* Faciliteiten. Bij de accommodatiebeschrijvingen is vermeld welke voorzieningen aanwezig zijn. Wij hebben zoveel mogelijk en zo zorgvuldig mogelijk vermeld of deze in de prijs zijn inbegrepen, dan wel of hiervoor betaald dient te worden. Deze zaken veranderen echter regelmatig en wijzigingen worden niet altijd tijdig aan ons doorgegeven. Ditzelfde geldt voor openingstijden en het in gebruik zijn van bepaalde faciliteiten. Voor eventuele onjuistheden in onze beschrijvingen zijn wij niet aansprakelijk.
* Foto's / beschrijvingen. De afgebeelde foto's van de interieurs van appartementen en vakantiewoningen op parken zijn voorbeelden. Soms is de accommodatie eigendom van particulieren, die het naar eigen smaak hebben ingericht. Hierdoor kan het dus voorkomen dat het appartement / het huis dat u krijgt er anders uitziet dan die op de afbeelding en ook kan het gebeuren dat een bepaalde voorziening (b.v. TV) toch niet of juist wel aanwezig is.

* Afstanden. Voor zover wij afstanden vermelden, zijn deze slechts een indicatie; de door u gereden afstand c.q. route kan afwijken van onze opgave.

Reserveringen

Op alle offertes en reserveringen zijn de op deze pagina genoemde "algemene voorwaarden voor reservering en verblijf" van toepassing.

Op de reisovereenkomst die tot stand komt als u reserveert, zijn de voorwaarden van de garantieregeling van de Stichting Garantiefonds Reisgelden mede van toepassing. 

Ons bedrijf is aangesloten bij de SGR. Alle door ons gepubliceerde reizen, met uitzondering van los luchtvervoer (vluchten, hetzij lijndienst hetzij charter, waarbij geen accommodatie wordt aangeboden) vallen daarom onder de garantie van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Zie ook www.sgr.nl
* Accommodatie-aanvraag. Indien wij de accommodatie ter plaatse voor u moeten aanvragen, zijn hieraan geen extra kosten verbonden. Een aanvraag is echter niet vrijblijvend: als het gevraagde vrij is, komt er automatisch een reservering tot stand, tenzij wij dit anders met u overeen komen.

* Reserveren via reserveringsformulier. Het liefst hebben we - om fouten te voorkomen - een door u ingevuld reserveringsformulier of een email.

* Telefonisch reserveren. U kunt ook telefonisch reserveren. Voor onjuistheden in telefonisch doorgegeven gegevens zijn wij niet verantwoordelijk. 
In geval van telefonische reservering zullen we u vragen: namen, voorletters en geboortedata van alle reizigers, adresgegevens van degene die boekt, telefoonnummer(s) van degene die boekt, gewenste accommodatie, aankomst- en vertrekdag en eventueel af te sluiten verzekering(en). Over dit laatste geven we u zo nodig graag informatie. 
U moet zich realiseren dat een telefonische (mondelinge) reservering net zo bindend is als een schriftelijke. In geval van wijzigingen / annuleringen op een telefonische reservering zijn dezelfde voorwaarden van toepassing als in geval van een schriftelijke reservering.

* Voorboekingen. Voorboekingen kunnen worden gedaan zolang de prijzen voor het nieuwe seizoen nog niet bekend zijn. Een voorboeking is uwerzijds bindend en zal een definitieve boeking worden, tenzij de prijzen met meer dan 5% stijgen. In dit laatste geval nemen wij contact met u op en kunt u kosteloos annuleren.

* Voorkeuren. Voorkeuren - voor zover mogelijk - zoals b.v. appartementen naast elkaar, balkon op het zuiden - geven we altijd voor u door. Omdat de indelingen ter plaatse worden gedaan, kunnen wij echter niet garanderen dat hieraan zal worden voldaan.

* Appartementnummers, appartementtypes. Wanneer wij een bepaald nummer of type voor u boeken (dat staat dan op uw bevestiging/factuur), dan krijgt u dit in principe natuurlijk. Toch kunnen er ter plaatse omstandigheden zijn waardoor hieraan toch niet kan worden voldaan. Er zal dan vanzelfsprekend een zoveel mogelijk gelijkwaardig alternatief worden aangeboden. Als naar uw mening het alternatief niet gelijkwaardig is, of als u om een andere reden het alternatief niet wilt accepteren, claim dan direct ter plaatse bij de accommodatieverschaffer, opdat zo snel mogelijk een oplossing kan worden gezocht. Wordt het probleem niet naar tevredenheid opgelost, dan moet u met Euroholidays contact opnemen. Klachten hierover achteraf bij ons kunnen wij niet in behandeling nemen.

Prijzen / prijswijzigingen

A. In principe houden we ons natuurlijk aan de gepubliceerde prijzen. 
Onverwachte prijs- en/of koersstijgingen, hogere belastingen en doorberekeningen door derden kunnen we helaas niet helemaal uitsluiten. Indien nodig worden deze (netto, dus zonder opslag) aan u doorberekend, waarbij u het recht heeft om kosteloos (behalve premie annuleringsverzekering en reserveringskosten) te annuleren.

B. De op de reserveringsbevestiging genoemde prijs is in principe de juiste.
In geval van een fout of vergissing in de berekening hebben wij echter het recht om deze te corrigeren.
Voorbeelden:
- Door ons is de leeftijd van een kind verkeerd berekend en er is daardoor ten onrechte kinderkorting berekend. 
- Volgens de prijstabel is er sprake van een weekendtoeslag, maar deze is abusievelijk niet door ons in 
rekening gebracht.
- Er zijn te weinig personen berekend.
- De toeristenbelasting moet vooraf worden betaald, maar wij hebben vergeten deze te berekenen.
- Wij hebben een prijs berekend die hoort bij een andere (goedkopere) periode.
Als de correctie conform de prijstabel is, kunt u hiertegen geen bezwaar maken.
Als de correctie niet conform de prijstabel is, geldt A.

C. In veel gevallen zal de prijs ter plaatse (veel) hoger zijn dan de door ons berekende. Helaas komt ook het omgekeerde voor, namelijk dat de in het hotel gepubliceerde prijzen lager zijn dan wat u betaalde. Hiervoor zijn verschillende redenen, zoals bijvoorbeeld last-minute annuleringen. Jammer genoeg hebben wij geen enkele invloed op het prijsbeleid van de accommodatieverschaffer. Voor aanvang van het seizoen worden onze prijzen contractueel vastgelegd. Om deze reden kunnen wij "klachten" over een eventueel prijsverschil in uw nadeel niet in behandeling nemen.

D. Kinderen. Soms zijn jonge kinderen boven het maximale aantal personen toegestaan.
Gratis kinderen hebben niet altijd recht op een eigen bedje.

E. Reserveringskosten.
De reserveringskosten voor een appartement, chalet of vakantiewoning/-huis bedragen € 35,- per boeking.

F. Eventuele bijkomende kosten en wat in de prijs is inbegrepen. Zie hiervoor de prijstabellen.
Bijkomende kosten - behalve de reserveringskosten - dienen ter plaatse te worden betaald, tenzij anders vermeld. Een borgsom wordt terugbetaald bij vertrek onder aftrek van eventuele schade.

Reserveringsbevestiging
U krijgt van ons een schriftelijke bevestiging / factuur. Nadat wij het volledige verschuldigde bedrag ontvangen hebben, sturen we u een routebeschrijving en de accommodatievoucher, waar precies op staat wat u geboekt heeft. Deze voucher heeft u absoluut nodig bij aankomst. Voor de (financiële) gevolgen van het niet kunnen overleggen van de voucher kunt u Euroholidays niet aansprakelijk stellen.

Betalingen
50% aanbetaling, reserveringskosten en de eventuele premie annuleringskostenverzekering dient u per omgaande te betalen; het restantbedrag moet uiterlijk 49 dagen voor aankomst op onze rekening zijn bijgeschreven. Bij reservering binnen 49 dagen is terstond het gehele bedrag verschuldigd. 

Wij hebben het recht om vanaf de tweede herinnering administratiekosten in rekening te brengen.
Wij behouden ons het recht voor om uw reservering te annuleren indien u zich niet houdt aan genoemde betalingstermijn(en). Dit ontslaat u niet van uw betalingsverplichtingen. In geval van annulering onzerzijds worden eventueel al betaalde gelden niet gerestitueerd en blijft u het nog te betalen restant-bedrag verschuldigd. Eventuele incassokosten komen voor uw rekening. Bespaar uzelf en ons tijd, ergernis en moeite en zorg alstublieft voor tijdige betaling!

Annuleringsvoorwaarden / wijzigingen 
Annulering door degene die geboekt heeft.
Financiële schade, voortvloeiend uit annulering of afbreking van uw vakantie i.v.m. een voor de verzekeringsmaatschappij geldige reden, wordt - indien u een annuleringskostenverzekering heeft afgesloten - vergoed door de verzekeringsmaatschappij. Annulering om een andere reden, of annulering onzerzijds i.v.m. niet tijdige betaling, heeft de volgende financiële consequenties.
- Tot 49 dagen voor aankomst: 50% van de reissom.
- Bij annulering binnen 70 dagen voor aankomst bent u de gehele reissom verschuldigd. 
De premie annuleringskostenverzekering en de reserveringskosten bent u altijd verschuldigd. De premie voor een reisverzekering hoeft u niet te betalen als u niet op reis gaat.
Zie verder onder "Betalingen" hierboven.
Eventuele wijzigingen in een al bevestigde boeking zullen we verwerken, voor zover nog mogelijk. De extra kosten hiervan bedragen € 20,00 (bij huis of chalet 35,00). Als een wijziging een (gedeeltelijke) annulering inhoudt, zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing.
Annulering door Euroholidays.
Als wij vanwege welke oorzaak dan ook de reeds geboekte accommodatie moeten annuleren, dan wordt zoveel mogelijk een alternatief aangeboden. Bij het niet aanvaarden van dit alternatief, zal Euroholidays per omgaande het reeds betaalde bedrag terugstorten. Degene die geboekt heeft, heeft daarna geen recht meer op enige schadevergoeding.

Verzekeringen
Er kunnen zich onvoorziene omstandigheden voordoen waardoor uw reis niet, of maar gedeeltelijk, door kan gaan. Om die reden adviseren wij u heel dringend om een annuleringskostenverzekering af te sluiten. Wij regelen dit graag voor u, maar u kunt het ook zelf doen. Let op: dit moet binnen 7 dagen na boeking. Denkt u ook aan een goede reisverzekering. 

Force majeur
Wanneer door buitengewone omstandigheden (behalve indien deze buiten de invloedssfeer van Euroholidays en/of de accommodatieverschaffer vallen), of onvoldoende deelname niet kan worden voldaan aan de verplichtingen, vastgelegd in de reserveringsbevestiging, zal zoveel mogelijk een alternatief worden aangeboden. Indien onzerzijds annulering om die reden(en) plaatsvindt, vindt restitutie plaats van betaalde gelden excl. premie annuleringsverzekering. 

Huisdieren
Uw huisdier is in veel accommodaties (aangelijnd!) van harte welkom. We informeren u graag hoe dit is in de door u gekozen accommodatie. Faciliteiten en horecavoorzieningen zijn echter vaak verboden terrein. Huisdieren moeten altijd bij reservering worden opgegeven.
U heeft voor uw huisdier de juiste papieren nodig (gezondheidsverklaring/inentingsbewijs). Informatie hierover kunt u krijgen bij uw dierenarts. 

Aankomst en vertrek
Aankomst vanaf 15.00 uur. Vertrek voor 10.00 uur. Eventuele uitzonderingen op deze regel staan vermeld op uw reispapieren. Bij verlate aankomst of vervroegd vertrek bestaat geen recht op teruggave van niet-gebruikte nachten etc.
Aansprakelijkheid. 
Euroholidays, noch de eigenaren van de accommodaties, zijn aansprakelijk voor verlies en diefstal, beschadigingen van eigendommen en schade of letsel berokkend aan gasten, door welke oorzaak dan ook.
Ten aanzien van door ons bij derden geboekte busreizen, vliegtickets, e.d. gelden de regels van de desbetreffende maatschappij. 

Reisdocumenten
Euroholidays aanvaardt geen verantwoordelijkheid als u niet of niet de juiste reisdocumenten (paspoort, groene kaart e.d.) kunt overleggen. Toeristenbelasting. In de prijstabellen is vermeld of deze ter plaatse moet worden betaald, of in de prijs is inbegrepen. Deze belasting wordt door de plaatselijke overheid vastgesteld en is aan veranderingen onderhevig.

Interieur
Bij een maximale bezetting kan de leef- en slaapruimte krap zijn. Slaapbanken, onderschuifbedden, uitklapbare zitelementen e.d. kunnen kleiner en minder comfortabel zijn dan een normaal bed. Ook gewone bedden in Frankrijk zijn vaak kleiner en korter dan in NL en B gebruikelijk is. Indien u een lagere prijs betaalt omdat u onder het maximaal aantal personen blijft, heeft de eigenaar / verhuurder het recht om een deel van het huis / appartement dan wel een of meerdere kamers af te sluiten.

Schoonmaak / linnengoed
In de prijstabellen is vermeld of er voor de (eind)schoonmaak moet worden betaald en zo ja, hoeveel. De afwas en het leegmaken van de vuilnisbak moet u altijd zelf doen en natuurlijk dient u de vakantiewoning / het appartement netjes achter te laten.
* In alle appartementen, chalets en vakantiewoningen zijn dekbedden (dekens) en kussens aanwezig. 
Op de accommodatiepagina is vermeld of bedlinnen en handdoeken aanwezig zijn of gehuurd kunnen worden of zelf meegebracht moeten worden.
Het is altijd aan te bevelen om zelf extra handdoeken mee te nemen.
Huishoudlinnen (keukenhanddoek, theedoek, sopdoek) moet u altijd zelf meenemen.
Schoonmaak: men neemt het soms minder nauw dan wij gewend zijn, vooral in de wat eenvoudiger accommodaties.

De keuken
Er zijn minimaal 2 kookplaten of gaspitten en een koelkast aanwezig, tenzij anders vermeld. Voor wat betreft de overige uitrusting kunt u ervan uitgaan dat de meest noodzakelijke attributen aanwezig zullen zijn. Uw vakantiekeuken is meestal anders dan wat u thuis gewend bent. Een waterkoker of koffiezetapparaat bijvoorbeeld behoren niet altijd tot de standaard-uitrusting.

De warmwatervoorziening
U moet er rekening mee houden dat de capaciteit van boilers onvoldoende kan zijn bij een maximale bezetting en als iedereen direct na elkaar wil douchen.

Diensten van derden
Voor zover bij ons bekend, worden de tarieven hiervoor vermeld. Hierin kan echter toch iets veranderd zijn zonder dat wij hiervan op de hoogte zijn gesteld.
In elk geval hebben wij geen enkele invloed op de tarieven, noch op de manier waarop een bepaalde service wordt verleend. In geval van problemen / klachten over dit soort zaken, moeten deze door de reiziger zelf worden opgelost, omdat deze zaken buiten onze invloedsfeer vallen.

Waarborgsom
Voor zover dit ons bekend is, wordt een eventueel verlangde waarborgsom in de prijstabel vermeld. Dit bedrag krijgt u bij vertrek weer terug, na aftrek van eventuele kosten, zoals genoten extra's of schade. Euroholidays aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor heffing en/of terugbetaling van waarborgsommen. 
Amusement, voorzieningen. 
Het is mogelijk dat door omstandigheden activiteiten niet of slechts beperkt uitvoerbaar zijn, of dat voorzieningen niet of slechts beperkt geopend zijn. Met name buiten de hoogseizoenen dient u hiermee rekening te houden.

Bouw-/reparatie-activiteiten / geluidshinder
Overlast zal natuurlijk in principe worden voorkomen. Voor zover wij op de hoogte zijn van bouw-/renovatie-/reparatie-activiteiten, zullen we u hierover informeren. Mocht u toch hinder ondervinden, dan kunnen wij hiervoor geen verantwoordelijkheid aanvaarden.
In principe wordt nachtrust (23.00 - 7.00 uur) nagestreefd. Hinder van b.v. luidruchtige medegasten kunnen wij en de accommodatieverschaffers echter helaas niet 100% uitsluiten.

Klachten / ongemak
Allereerst een tip. Als er iets niet in orde is, blijf dan - in uw eigen belang - rustig, ook al kan dat wel eens moeilijk zijn. Houdt u ook in uw achterhoofd dat u in een ander land, met andere gewoontes en met andere normen en waarden bent.
Meldt u onverwijld bij receptie / eigenaar / beheerder / dienstverlener als u een klacht heeft, zodat men in de gelegenheid is om uw probleem op te lossen. In uitzonderlijke gevallen waarin er naar uw mening geen goede oplossing wordt geboden, kunt u Euroholidays bellen. Doet u dit niet, dan is er helaas geen verhaal meer mogelijk, zeker niet na terugkomst van uw vakantie. Dit omdat we als u alweer thuis bent, niets meer kunnen doen aan de omstandigheden ter plaatse en verder omdat achteraf de toedracht/situatie niet of moeilijk meer is vast te stellen.
Wij wijzen er nadrukkelijk op dat als u op eigen initiatief een accommodatie verlaat of geen gebruik meer maakt van geboekte diensten, er geen enkel verhaal meer mogelijk is.